Over Breuer Fiscale Advocatuur

Breuer Fiscale Advocatuur is gespecialiseerd in het belastingrecht. Het kantoor richt zich op zaken die al gebeurd zijn en die geleid hebben tot nader onderzoek of een geschil met de belastingdienst.

Wie ben ik?

Mijn naam is Almut Breuer, en ik ben de oprichter van Breuer Fiscale Advocatuur. Ik ben advocaat en belastingadviseur.

Mijn fiscale loopbaan is ooit begonnen in Duitsland waar ik enkele jaren inspecteur van de Duitse belastingdienst ben geweest. Vervolgens ben ik naar Nederland verhuisd om in Tilburg te studeren. Later ben ik in dienst getreden bij Loyens & Loeff N.V., waar ik als belastingadviseur en advocaat meer dan 10 jaar gewerkt heb, de laatste jaren volledig gefocust op fiscale geschillen en procedures. In juli 2019 heb ik Breuer Fiscale Advocatuur in Alkmaar opgericht.

Ik ben lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), de specialisatievereniging Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NvAB) en van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Daarnaast ben ik ook in Duitsland toegelaten als Rechtsanwältin.

Ik heb in het rechtsgebiedenregister van de NOvA het hoofdrechtsgebied belastingrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

Naast mijn werkzaamheden voor Breuer Fiscale Advocatuur ben ik ook als universitair docent verbonden aan de Universiteit Maastricht. Daar geef ik les in het formele belastingrecht en het Europese belastingrecht en doe ik onderzoek op het snijvlak van beide rechtsgebieden.

Mijn opleidingen zijn:

 • Dipl. Finanzwirtin (FH), Fachhochschule für Finanzen, Nordkirchen (Duitsland)
 • Erstes & zweites juristisches Staatsexamen, Universität zu Köln / Land Nordrhein-Westfalen
 • Advanced Master of Laws in International and European Taxation, European Tax College, Universiteiten van Tilburg en Leuven
 • Master fiscaal recht, Universiteit van Amsterdam
 • Doktor iur. (Promotie), Universität zu Köln

Fiscale onderzoeken, geschillen en procedures

 

Bent u geconfronteerd met een onderzoek, geschil of een procedure op fiscaal gebied? Hierbij kunt u denken aan:

 • een informatieverzoek van de belastinginspecteur
 • een boekenonderzoek
 • de aankondiging van een fiscale correctie
 • de aankondiging van een fiscale boete
 • een belastingaanslag – al dan niet met boete – waartegen u stappen wilt ondernemen
 • een uitspraak op bezwaar
 • een lopende fiscale procedure, ongeacht in welke instantie (Rechtbank, Gerechtshof, de Hoge Raad of het Hof van Justitie EU) 
 • problemen omtrent de betaling van de belasting of het uitstel van de betaling

In al deze situaties kan Breuer Fiscale Advocatuur worden ingeschakeld. Ik kan u helpen in de rol van vertegenwoordiger richting de belastingdienst en tijdens een procedure, maar ook in een adviserende rol voor concreet tactisch advies, procesadvies en opinies over de materiele of formele aspecten van de zaak.

U kunt altijd telefonisch of per e-mail contact opnemen voor een vrijblijvend eerste gesprek.