Op welke fiscale rechtsgebieden kan ik u helpen?

Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van fiscale geschillen. In de eerste plaats heb ik dan ook ruime kennis en ervaring op het gebied van het formele belastingrecht, zoals de regels omtrent informatieverzoeken, het opleggen van aanslagen, de bezwaar- en beroepsprocedure, fiscale boetes en de invordering van belasting.

Daarnaast heb ik ruime ervaring op het gebied van het materiële belastingrecht. Ik heb jarenlang op hoog niveau belastingadvies aan ondernemingen en particulieren verstrekt en ben bekend met de in’s en out’s van met name de vennootschaps-, inkomsten-, dividend-, schenk- en erfbelasting,  maar ook met de overdrachts- en omzetbelasting. In het verleden heb ik daarnaast in samenwerking met specialisten procedures op het gebied van de energiebelastingen en douanerechten gevoerd.

Verder ben ik (ook wetenschappelijk) zeer onderlegd in het Europese belastingrecht en heb ik in het verleden ook al cliënten bij het Hof van Justitie van de Europese Unie vertegenwoordigd. Daarnaast ben ik thuis in internationale geschillen – bijvoorbeeld omtrent de internationale inlichtingenuitwisseling.

Op grond van mijn Duitse afkomst, opleiding en werkervaring ben ik ook goed bekend met het Duitse belastingrecht. Daardoor ben ik goed geschikt om op te treden in zaken die een raakvlak hebben met het Duitse (belasting)recht. Zo heb ik in het verleden ook een aantal Nederlandse procedures gevoerd met een Duits “randje”. Als het heel technisch wordt dan kan ik een Duitse adviseur inschakelen en in samenwerking met de Duitse adviseur ook de moeilijkste Duitse fiscale vraagstukken doordringen.