Geheimhouding en waarneming

Als advocaat heb ik een wettelijke plicht tot geheimhouding en kan ik mijn verschoningsrecht inroepen indien ik als getuige worden opgeroepen. Ik ben niet verplicht om aan FIOD, OM of enige andere overheid iets te verklaren over uw zaken. U kunt daarom in discretie en vertrouwelijkheid met mij overleggen.

In principe vallen mijn diensten niet onder de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (de Wwft). Mocht de Wwft wel van toepassing zijn, laat ik u dat weten. In zo’n situatie ben ik wettelijk verplicht een ongebruikelijke transactie te melden aan de Financial Intelligence Unit, zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Mocht ik onverwacht voor langere tijd uitvallen, kunt u terecht bij mijn waarnemer die net als ik gespecialiseerd is in het fiscale recht. Mijn waarnemer is mr. Arnaud Booij van het kantoor Booij Bikkers te Haarlem.  Hij kan in noodgevallen – in nauw overleg met u – tijdelijk uw belangen in mijn plaats behartigen en toegang verkrijgen tot mijn dossiers. Zijn contactgegevens zijn te vinden op de website booijbikkers.nl.