Breuer Fiscale Advocatuur is gespecialiseerd in het belastingrecht

Het kantoor richt zich op zaken die al gebeurd zijn en die geleid hebben tot nader onderzoek of een geschil met de belastingdienst.