Hoe werk ik

Ik werk zelfstandig en ben altijd uw vaste aanspreekpunt. U kunt mij telefonisch en per e-mail goed bereiken. Uiteraard bewaak ik de termijnen en de voortgang van uw zaak en informeer ik u regelmatig over de stand ervan. Ik kan u bijstaan in de talen Nederlands, Duits en Engels.

Mijn insteek is persoonlijk. Uw belangen als cliënt staan voorop. Ik adviseer u in een vaak als onaangenaam ervaren situatie, namelijk in geval van een (dreigend) conflict met de belastingdienst. Dat vergt niet alleen een goed begrip van uw wensen en de feiten van de zaak, maar ook duidelijke taal. Ik zie het als mijn taak om door te vragen en vervolgens aan u een eerlijk en volledig beeld te geven van de mogelijkheden en de keuzes die er zijn. Dat kan een onderhandeling over een compromis zijn, maar ook een (bezwaar-, beroeps- of cassatie-) procedure, en in sommige gevallen gaat het over de noodzaak om aan de belastingdienst openheid van zaken te geven.

Ik heb ruim ervaring in het begeleiden van onderhandelingstrajecten met de belastingdienst, het begeleiden van boekenonderzoeken, en natuurlijk het voeren van procedures bij rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad en het Hof van Justitie van de Europese Unie. Deze ervaring kan ik goed benutten om voor u de onderhandeling te voeren als dat kan en het gevecht bij de rechter aan te gaan als dat moet.

Samenwerking met uw eigen belastingadviseur

Indien u al een belastingadviseur heeft die u adviseert over lopende zaken of die de aangiften voor u doet, dan ben ik goed in staat om in teamverband uw belangen te vertegenwoordigen. Stel dat u in een situatie verkeert waarbij een geschil met de belastingdienst dreigt. U kunt mij er dan gerust bij halen. Ik ben niet de concurrent van de belastingadviseur, omdat ik niet aan lopende advisering doe. Mijn rol zou zich beperken tot de begeleiding van het geschil in samenwerking met uw belastingadviseur. Ik kan helpen waar het gaat om de specifieke kennis die nodig is voor het voeren van een procedure en het begeleiden van een vastgelopen onderhandeling met de belastingdienst.

Bent u belastingadviseur?

Als u belastingadviseur bent en een cliënt heeft die in een (dreigend) geschil met de belastingdienst zit en u er zelf graag iemand bij wilt hebben, dan kunt u mij inschakelen. Ik ben niet uw concurrent, omdat ik niet aan lopende advisering doe. Mijn rol zou zich beperken tot de begeleiding van het geschil in volledig open samenwerking met u. Ik kan helpen waar het gaat om de specifieke kennis die nodig is voor het voeren van een procedure en het begeleiden van een vastgelopen onderhandeling met de belastingdienst.​​​